Altijd Dichtbij !

Dag: 11 maart 2021

  • Betrek bewoners actief en pak duurzame opwek regionaal aan

    Burgerforum Regio Foodvalley brengt advies uit Waar, hoe en hoeveel zonne- en windenergie kunnen we in 2030 opwekken in de regio? In Regio Foodvalley werken vertegenwoordigers van belangenpartijensamen met 8 gemeenten, 2 provincies en 2 waterschappen aan een plan daarover: de Regionale Energiestrategie (RES). Een groep inwoners uit […]