Altijd Dichtbij !

Dag: 2 juni 2021

  • Vangnetuitkering BUIG

    Gemeenten ontvangen van het Rijk jaarlijks budget om de uitkeringen Participatiewet voor hun inwoners uit te betalen. Dit Rijksbudget heet BUIG. Over 2020 heeft de gemeente Barneveld op het BUIG-budget […]