Altijd Dichtbij !

Gemeente Barneveld blikt terug op een uitzonderlijk jaar

Deze week heeft het college de jaarverslaggeving 2020 vastgesteld met daarin het jaarverslag en de jaarrekening. Barneveld sluit af met een positief jaarresultaat op de jaarrekening van € 1.514.000.

Wethouder Van de Burgwal: “Corona maakte van 2020 een uitzonderlijk en pittig jaar. Het virus had veel invloed op ons allemaal. Soms moesten we omgaan met flinke tegenslagen. Gelukkig zagen we in onze gemeente het afgelopen jaar ook veel doorzettingsvermogen en mooie sociale initiatieven ontstaan om elkaar te helpen. Er was sprake van een enorm oplossingsvermogen bij inwoners, ondernemers, scholen en andere instellingen. Ondanks alles, zetten we met elkaar de schouders eronder. Als gemeente hebben we het afgelopen jaar er alles aan gedaan om elkaar zo goed mogelijk door de crisis heen te helpen. Waar het kon ondersteunde de gemeente op veel verschillende manieren. Daardoor kwamen er voor de gemeente veel extra taken bij.” 

Positief resultaat over 2020
Ondanks corona konden veel gemeentelijke plannen en dienstverlening (soms in aangepaste vorm) wel doorgaan. Al waren er flinke uitdagingen, de gemeente is in 2020 erin geslaagd een verantwoordelijk financieel beleid te voeren en sluit af met een positief jaarresultaat van € 1.514.000 waarvan € 600.000 uit de opbrengsten van de grondexploitatie. Wethouder Van de Burgwal: “Dit lijkt een flink bedrag, maar we moeten ons niet rijk rekenen. Dit positieve resultaat is hard nodig voor de komende jaren. Een groot deel van het resultaat heeft al een bestemming om nog aankomende kosten te dekken, zoals bijvoorbeeld de uitvoeringskosten TOZO en de onderhoudskosten schoolgebouwen. Daarnaast moeten we rekening houden met andere zaken, zoals de hoge kosten voor jeugdhulp, de groei van de gemeente en de verduurzamingsopgave. Ook is nog onduidelijk hoe en wanneer de coronacrisis gaat aflopen. Met de nu dalende besmettingscijfers zijn de vooruitzichten gelukkig positief. Maar we blijven dit goed volgen en tegelijkertijd blijven we investeren in de gemeente.”

Investeren in groei

Ook het afgelopen jaar stond in het teken van een snelle groei van het aantal inwoners. Eind december bereikte de gemeente de grens van de 60.000ste inwoner. De oplevering van bijna 400 woningen vorig jaar, vooral in de nieuwbouwwijken leverde uitbreiding van het woningbestand op. Desondanks blijft de hoge druk op de Barnevelds woningmarkt bestaan. De inwonergroei maakt het nodig om ook te zoeken naar verkeersoplossingen. In 2020 zijn daarom stappen gezet om te komen tot een oostelijke en westelijke rondweg Barneveld. In Garderen werd gekeken naar de mogelijkheden om (vracht)verkeer door de kern te ontmoedigen. 

Meer voorzieningen
Ondanks corona kwamen er nieuwe voorzieningen gereed in 2020. In Barneveld zijn twee basisscholen in Veller samen met een nieuwe gymzaal in gebruik genomen. In Voorhuizen opende een nieuwe basisschool op de nieuwbouwlocatie Wikselaarse Eng. De vernieuwbouw van de Johannes Fontanus College was in 2020 in volle gang. Twee nieuwe, multifunctionele dorpshuizen werden opgeleverd: De Wardborg in Garderen en De Eng in Voorthuizen. De uitbreiding van begraafplaats De Plantage is (bijna) afgerond.

 

Energieneutraal in 2050

In 2020 zijn stappen gezet op weg naar een energieneutraal Barneveld in 2050. Er kwamen flink wat zonnepanelen bij, openbare LED-verlichting werd aangelegd, de Wijk van de Toekomst startte in De Glind, de CO2-uitstoot van de gemeentelijke organisatie daalde fors en het gemeentelijk energieverbruik nam met 2% per jaar af. Ook kwam er een ruimere subsidieregeling beschikbaar voor inwoners om anders om te gaan met regenwater en groene daken aan te leggen.

 

Online burgerparticipatie

Op verschillende terreinen kreeg ook in 2020 samenwerking met inwoners, verenigingen, ondernemers en organisaties vorm. Ditmaal wel digitaal door corona. Zo dachten inwoners bijvoorbeeld mee over de energietransitie, werd er met ondernemers en omwonenden gesproken over de centrumvisies Voorthuizen en Barneveld en werd er meegedacht over de inrichting van speelplekken.

 

Behandeling in de gemeenteraad

De jaarverslaggeving 2020 wordt op 22 juni in de commissie Bestuur en op 7 juli behandeld door de gemeenteraad. Inwoners zijn van harte welkom om deze bijeenkomsten digitaal bij te wonen via www.barneveld.nl.

Share on facebook
Deel op Facebook
Share on twitter
Deel op Twitter
Share on whatsapp
Deel op Whatsapp
Share on email
Deel via Email