Altijd Dichtbij !

Aanbevelingen voor gemeente voor bevordering weerbaarheid ouderen

Maandag 22 maart ontving wethouder Hans van Daalen een document met drie aanbevelingen over het bevorderen van weerbaarheid voor ouderen. De heer Joop Kols overhandigde het document namens OldStars Barneveld en het Nationaal Ouderenfonds. Het Nationaal Ouderenfonds doet met haar OldStars een dringende oproep aan politiek en beleidsmakers om de mentale en fysieke weerbaarheid van ouderen veilig te stellen. Sport en beweging zijn voor iedereen belangrijk om deze weerbaarheid op peil te houden en goed ouder te worden. Dat geldt zeker voor ouderen.

Het Ouderenfonds maakt het met het OldStars sportprogramma mogelijk dat ouderen een leven lang kunnen blijven bewegen. De vereniging, zoals Maluku Old Stars in Barneveld, is daarbij een ontmoetingsplaats voor belangrijke sociale verbinding. Het Ouderenfonds werkt in dit project samen met partners Menzis en VWS. Vanuit onderzoeken en jarenlange ervaring komt het Ouderenfonds met drie aanbevelingen en een factsheet van het Mulier Instituut. De komende weken worden deze documenten uitgereikt aan landelijke en lokale politici, koepelorganisaties zoals NOC*NSF en diverse sportbonden in Nederland. Hierbij zijn ambassadeurs zoals Tom Okker, Bettine Vriesekoop en Sjaak Swart betrokken.

De drie aanbevelingen waar het om gaat zijn:

  1. Maak sport in 2021 (ook in coronatijd) voor iedere oudere toegankelijk op diverse plekken en informeer alle 55-plussers over dichtstbijzijnde (lokale) sportfaciliteiten. Leer te differentiëren in aanbod maar ook met trainingen, zodat iedere oudere mee kan doen.
  2. Zet in op verbinding met meerdere organisaties om ouderen te motiveren om te blijven bewegen. Stimuleer ouderen om zelf ‘een balletje op te gooien’. Maak de combinatie met sociale elementen.
  3. Zorg voor aangepaste spelregels en maak sporten op elk niveau mogelijk. Luister naar ouderen. Stel een ouderencommissie aan bij elke sportvereniging en bouw samen aan communities.

Vitaal ouder worden belangrijk

Wethouder Hans van Daalen: ”Wij vinden het heel belangrijk dat de inwoners van de gemeente Barneveld vitaal ouder worden. Sport en bewegen is daarbij een belangrijk element. Door ouderen (samen) te laten bewegen, zet je ze letterlijk in hun kracht. Dat is niet alleen goed voor hun fitheid, maar ook om in verbinding te blijven met anderen. Nu eenzaamheid een steeds groter thema is bij veel ouderen, is dat nog waardevoller dan voorheen. In het Sport- en beweegakkoord van de gemeente Barneveld hebben we afspraken met lokale partijen gemaakt over hoe zij samen ambities op het gebied van sport en bewegen willen bereiken. Eén van de centrale thema’s daarin is ook ‘Sport en bewegen voor kwetsbare groepen’. En als gemeente zetten we ons team Be Active & Creative in om verbindingen te leggen tussen doelgroep en partijen die activiteiten ontplooien op het gebied van onder andere bewegen. De gemeente onderschrijft de aanbevelingen van het Ouderenfonds.”

Share on facebook
Deel op Facebook
Share on twitter
Deel op Twitter
Share on whatsapp
Deel op Whatsapp
Share on email
Deel via Email