Current track

Title

Artist

Background

Aan de slag met het groener maken van Voorthuizen Plan van aanpak Groene Slinger is gereed

Written by on 10/10/2019

De gemeente gaat stappen zetten met het verder vergroenen van Voorthuizen. Samen met inwoners en verschillende vertegenwoordigers in Voorthuizen is er een omvangrijk plan opgesteld om dwars door Voorthuizen een groene route te realiseren: de zogenaamde Groene Slinger. De gemeente gaat het plan samen met inwoners en vertegenwoordigers in verschillende stappen uitvoeren. De eerste fase start in 2020.

 

De Groene Slinger dwars door Voorthuizen
In het najaar van 2017 was de Groene Slinger één van de concrete initiatieven uit de Dorpsvisie Voorthuizen die door inwoners samen met Plaatselijk Belang Voorthuizen was opgesteld. De groene Slinger is een groene route die van de wijk Holzenbosch via het centrum en de Kerkstraat naar Blankensgoed moet gaan lopen. Daar moet de route direct aansluiten op het Klompenpad. Het park Molenveen in Voorthuizen moet het belangrijkste middelpunt van de Groene Route worden. 

 

Wethouder Didi Dorrestijn-Taal over het plan van aanpak Groene Slinger: “We willen Voorthuizen groener en nog mooier maken. Dat staat hoog op ons verlanglijstje. Daarom zijn wij heel blij met de voorgestelde aanpak die nu op tafel ligt. Wij hebben samen met Plaatselijk Belang Voorthuizen het plan uitgewerkt om de Groene Slinger verder vorm te geven. Voor de verdere uitvoering gaan wij samen werken met alle betrokken partijen, zoals omwonenden, Plaatselijk Belang, de wijkplatforms en de OVV. Wij nodigen iedereen uit om hierover mee te denken. Het aanleggen van de Groene Slinger in Voorthuizen is een groot project, dat uiteindelijk heel Voorthuizen verbindt. We gaan het daarom in verschillende stappen uitvoeren”. 

 

De aanpak
Een aantal stappen is al uitgevoerd of is in uitvoering, zoals de rotondes bij de Holzenboschlaan, de Hoofdstraat en de Nijkerkerweg, de beekzone bij Blankensgoed en de groene wig van bomen bij de Kerkstraat in Blankensgoed. Voor 2020 zijn  de volgende stappen benoemd: 

 

Aanleg zuidelijke deel Groene Slinger
In 2020 start de aanleg van het zuidelijke deel van de Groene Slinger. Dit is het deel van de Kromme Akker Zuid naar de G.H. Roeterdinkstraat en het Zicht. Op de G.H. Roeterdinkstraat komen drie extra bomen rond een speelveld en een vlinder- en bijenlint met bloeiende vaste planten of een kruidlaag. In dit zuidelijke deel moet de wandelaar zich ook prettig voelen met een halfverharde berm,  duidelijke en veilige doorsteken en een zichtbare markering van de Groene Slinger tot aan Molenveen, bijvoorbeeld via een stoeptegel met symbool. Gekeken wordt of ook het water bij het Zicht verder een plek kan krijgen in de Groene Slinger, bijvoorbeeld via een wandelpaadje direct aan het water, een verwilderde wateroever of waterbegroeing.

 

Park Molenveen
Molenveen moet het zwaartepunt van de Groene Slinger in Voorthuizen worden. In 2020 start de gemeente de ontwerpfase voor dit park hiervoor op waarbij inwoners en andere belanghebbenden worden betrokken.   

 

Na 2020: Aanleg noordelijke deel Groene Slinger

De aanpak van het noordelijke deel van de Groene Slinger (via Kerkstraat naar Blankensgoed, via Ganzenbeek naar Wilbrinkbos en alternatief via Schoonengweg naar Blankensgoed)  is nog niet in de tijd weggezet. Maar doel is dat er ook in dit deel duidelijke en veilige doorsteken komen, met aandacht voor groen en routemarkeringen.