Current track

Title

Artist


Koning en minister Van Engelshoven brengen werkbezoek aan Pabo Hogeschool van Amsterdam

Written by on 08/10/2019

Zijne Majesteit de Koning heeft dinsdagmorgen 8 oktober samen met minister Van Engelshoven van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap een bezoek gebracht aan openbare basisschool Aldoende en de Pabo van de Hogeschool van Amsterdam in Amsterdam. Het bezoek stond in het teken van Samen Opleiden en de aanpak van de gemeente Amsterdam om het lerarentekort terug te dringen.

 

Het terugdringen van het lerarentekort is prioriteit voor het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Een van de manieren om meer leraren op te leiden is het stimuleren van zijinstromers. Zijinstromers maken vanuit een andere sector de overstap naar het onderwijs. In maximaal twee jaar kunnen zij hun lesbevoegdheid halen. Daarnaast moedigt het ministerie de samenwerking tussen hogescholen en schoolbesturen aan om studenten op te leiden.

 

Vanuit de aanpak ‘Samen Opleiden’ werken de Pabo van de Hogeschool van Amsterdam en verschillende schoolbesturen van basisscholen in de omgeving samen. De Hogeschool van Amsterdam kent een lange traditie van samen opleiden met het werkveld. Zo sluit de opleiding beter aan op de praktijk. Alle studenten doen praktijkervaring op binnen zogenoemde ‘opleidingsscholen’ en worden begeleid en beoordeeld door collega’s uit het werkveld. Startende leraren worden ook na hun afstuderen begeleid door de school en de hogeschool.

 

Het bezoek begon op OBS Aldoende. Koning Willem-Alexander en minister Van Engelshoven kregen uitleg over Samen Opleiden en spraken onder meer met een zijinstromer en begeleiders vanuit de Hogeschool van Amsterdam over hoe het gezamenlijk opleiden uitpakt in de praktijk. Aansluitend brachten de Koning en de minister een bezoek aan groep 3 van de basisschool. Deze klas krijgt les van een zijinstromer.

 

Op de Hogeschool van Amsterdam werd het bezoek voortgezet. Deze hogeschool biedt diverse opleidingstrajecten aan voor het behalen van een lesbevoegdheid zoals de Universitaire Pabo, de mogelijkheid tot studeren in deeltijd, en ze biedt scholing aan voor zijinstromers. Een groep studenten sprak met de Koning en de minister over hun ervaringen binnen de verschillende soorten lerarenopleidingen en over de begeleiding die zij kregen vanuit de Hogeschool van Amsterdam en hun opleidingsscholen. Tot slot gingen Koning en minister in gesprek met experts uit heel het land over de uitdagingen bij het werven van nieuwe leraren. In het gesprek kwam onder meer de spanning tussen het willen opleiden van meer leraren versus het behouden van kwaliteit aan bod.  

 

Het bezoek met minister Van Engelshoven is het twaalfde in een reeks van bezoeken van de Koning met ministers en staatssecretarissen. De Koning krijgt bij deze werkbezoeken te zien hoe een belangrijk onderdeel van het beleid van de bewindspersoon uitpakt in de praktijk en gaat daarbij in gesprek met betrokkenen.  


Continue reading