Altijd Dichtbij !

Burgemeester gemeente Barneveld over boerenprotest

Burgemeester Jan Luteijn heeft het voornemen voor het houden van een landelijk boerenprotest op woensdag 22 juni 2022 gewogen. De organisatie voldoet aan de gestelde randvoorwaarden. “Er is geen grond om het boerenprotest te verbieden. Maar ik spreek wel mijn zorg uit over de impact van de toeloop naar de gemeente. Onze lokale infrastructuur is beperkt en de kans bestaat dat een groot gebied vast komt te staan.”

De gemeente Barneveld heeft donderdagavond 16 juni 2022 een melding ontvangen van een landelijke demonstratie door de landbouwsector. De organisatie wil woensdag 22 juni op een locatie in het buitengebied van Stroe demonstreren tegen de landelijk voorgenomen stikstofplannen.

Randvoorwaarden

De organisatie heeft maandagochtend een plan ingediend hoe zij denkt om te gaan met de veiligheid rond de geplande demonstratie. De gemeente had randvoorwaarden gesteld aan de aantallen personen en voertuigen, tijdsloten, verkeersveiligheid en de veiligheid in het algemeen.

De burgemeester heeft maandagmiddag 20 juni in overleg met de driehoek het plan van de organisatie getoetst op veiligheid en openbare orde. Uit het plan blijkt dat is voldaan aan de gestelde randvoorwaarden. Deze voorwaarden zijn opgenomen in het Wom-besluit demonstratie 22 juni 2022. Hiermee is er geen grond om de demonstratie te verbieden.

 

De verdere uitvoering en verantwoordelijkheid voor het verloop van de demonstratie ligt in handen van de organisatie en alle deelnemende partijen.

 

Lokale gevolgen en bereikbaarheid

De boeren willen deels met tractoren en deels met de auto naar de demonstratie komen. Als dit doorgaat heeft dit ook gevolgen voor de bereikbaarheid in onze gemeente. De kans is dan groot dat de wegen in het midden van het land volledig dicht zullen zitten. De gemeente heeft hierover overleg met de Provincie en de politie.

De gemeente adviseert haar inwoners, organisaties, bedrijven om hierop voorbereid te zijn door woensdag thuis te blijven en niet de weg op te gaan als dit niet strikt noodzakelijk is.

Direct omwonenden en scholen in de directe omgeving worden actief geïnformeerd. Onze berichtgeving over het boerenprotest is te vinden op www.barneveld.nl/boerenprotest

Share on facebook
Deel op Facebook
Share on twitter
Deel op Twitter
Share on whatsapp
Deel op Whatsapp
Share on email
Deel via Email