Current track

Title

Artist

Background

Nieuws

Page: 7

Hare Majesteit Koningin Máxima heeft woensdag 29 januari in Paleis Noordeinde in Den Haag een bijeenkomst bijgewoond als erevoorzitter van Méér Muziek in de Klas. In aanwezigheid van minister Van Engelshoven van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en ambassadeurs van Méér muziek in de Klas is gesproken met wethouders Cultuur en Onderwijs van de grote steden […]

De gemeente Barneveld is op zoek naar inwoners die deel willen nemen aan het project Snuffelfiets. Bij een snuffelfiets wordt een mobiele sensor aan het stuur van de eigen fiets gehangen. Zo is het mogelijk om al fietsend luchtmetingen te doen, veelgebruikte fietsroutes in kaart te brengen en de kwaliteit van het wegdek te meten. […]

Het doel om in 2019 75.000 nieuwe woningen te realiseren wordt ook in 2019 gehaald. Het CBS laat vandaag weten dat er in 2019 in totaal 70.716 nieuwbouwwoningen gebouwd zijn. Daar komen nog circa 10.000 transformatiewoningen bij (inschatting over 2019, CBS publiceert deze in oktober 2020).  In totaal zijn er bijna 81.000 woningen bij gekomen […]

Vannacht is de migratie van het huidige naar het nieuwe communicatienetwerk C2000 succesvol verlopen. Het netwerk is vernieuwd om een goede mobiele communicatie tussen noodhulpdiensten goed te kunnen blijven faciliteren en hun veiligheid te garanderen. De migratie is de afgelopen maanden onder regie van het ministerie van Justitie en Veiligheid zorgvuldig voorbereid door de politie, […]

Vanaf komende zomer gaan Nederlandse internet-, telefonie- en tv-aanbieders aan consumenten nog een half jaar lang toegang tot hun oude e-mailadres(sen) bieden, nádat een klant is overgestapt. Deze afspraak binnen de sector is onderdeel van een breder pakket aan maatregelen van staatssecretaris Mona Keijzer (Economische Zaken en Klimaat) om overstappen naar een andere provider voor […]

In Barneveld zijn veel arbeidsmigranten aan het werk. Het aantal arbeidsplaatsen in de gemeente is groter dan de beroepsbevolking. Dit maakt dat de inzet van buitenlandse arbeidskrachten van levensbelang is voor met name de logistieke dienstverlening, transport en de agrarische sector. Een goede huisvesting van deze groep is belangrijk. Hiervoor heeft de gemeente nu richtlijnen […]

Mensen en bedrijven wachten soms lang op een uitspraak en blijven daardoor lang in onzekerheid. Het kabinet wil daar iets aan doen, onder andere door vorig jaar op Prinsjesdag extra geld ter beschikking te stellen en door het in de toekomst makkelijker te maken voor de Rechtspraak om onderling samen te werken. Het wetsvoorstel van […]

Gevarieerd muziekprogramma, opbrengst voor dorpskerk De Glind Waarom? We zijn een kleine gemeente waarin de leden heel veel bijdragen om alles praktisch rond te krijgen. Maar vooral financieel kunnen we wel wat extra’s gebruiken, we zitten met een tekort. Het zou mooi zijn als we dit financieel tekort kunnen wegwerken. Daarom organiseren wij dit concert. […]

 Zaterdagmiddag 25 januari van 13.00 – 16.00 uur is iedereen van harte welkom tijdens de open middag van het nieuwe gemaal in Garderen. U vindt de locatie ter hoogte van de Putterweg 64 in Garderen. Aanmelden is niet nodig.   Stel uw vragen Het nieuwe gemaal is klaar. Het rioolsysteem is verbeterd en het overtollig […]

Om Nederland robuust te maken tegen extreem weer, zoals piekbuien en langdurige droogte, moet er komende jaren extra worden geïnvesteerd. Minister Van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) spreekt vandaag met de Tweede Kamer over haar voorstel tot een wijziging van de Waterwet zodat er meer geld beschikbaar komt voor de aanpak van wateroverlast. Om projecten op […]