Altijd Dichtbij !

College Barneveld steunt ontwikkelonderzoek Cultuurplein

Cultuurplein-1: een multifunctioneel cultuurcentrum voor alle Barnevelders. Dat is wat de initiatiefnemers Muziekschool Barneveld, het Schaffelaartheater en Muziekvereniging De Harmonie voor ogen hebben met hun locatie aan Theaterplein 1. Het college van burgemeesters en wethouders wil deze ontwikkeling stimuleren en trekt 15.000 euro uit voor het ontwikkelonderzoek.

In Cultuurplein-1 staat cultuurparticipatie en -educatie in verschillende disciplines centraal. Daarbij zoeken de initiatiefnemers zo veel mogelijk de samenwerking op met lokale culturele en maatschappelijke partners. Zo wordt Cultuurplein -1 een plek waar iedereen laagdrempelig kan genieten van cultuur.

Ontwikkelvisie

De initiatiefnemers hebben de ideeën over Cultuurplein -1 op papier gezet in een ontwikkelvisie. Zij hebben deze visie gepresenteerd aan het college van B en W van de gemeente Barneveld. In voorbereiding op deze visie, hebben de initiatiefnemers het idee al besproken in het Cultuurplatform, waarin diverse cultuuraanbieders uit de gemeente Barneveld vertegenwoordigd zijn. “Graag betrekken wij hen ook in het ontwikkelonderzoek, om te kijken hoe we het cultuurcentrum zo kunnen optuigen dat er zoveel mogelijk kruisbestuiving ontstaat,” aldus Ferdi Schukking, directeur Muziekschool Barneveld. “Hoe mooi zou het zijn als lokale kunstenaars exposities kunnen houden in het Cultuurplein en als andere vormen van cultuur, zoals bijvoorbeeld danslessen hier ook plaats zouden kunnen vinden!”

€15.000  voor verder onderzoek

Er moet verder onderzoek plaatsvinden om te onderzoeken hoe haalbaar deze ontwikkeling is, op welke manier deze het beste te organiseren is en in welke fasering. Daarom hebben de initiatiefnemers het college gevraagd om bij te dragen aan het opstarten van een onderzoek door een extern adviesbureau. Het college ziet in principe potentie in de nieuwe ontwikkeling. Daarom heeft zij besloten €15.000 euro bij te dragen aan het voorgestelde onderzoek. Met name de samenwerking tussen de diverse culturele en maatschappelijke partners, ziet het college als sterk element.

Bereikbaar maken cultuur erg belangrijk

Wethouder Van de Burgwal: “De gemeente Barneveld stimuleert deze ontwikkeling uit het veld. In de geschetste plannen komen veel van onze gemeentelijke doelstellingen op het gebied van cultuur terug. Voorbeelden daarvan zijn de stimulering van actieve cultuureducatie- en participatie en het bereikbaar maken ervan voor wie dat minder vanzelfsprekend is. Zoals Cultuurplein-1 nu geschetst wordt, kan het hele culturele en maatschappelijke veld baat hebben bij deze ontwikkeling. Zo ontstaat er meer ruimte voor onze inwoners voor zowel verbreding in verschillende cultuurdisciplines, als ook voor talentontwikkeling.”

Het onderzoek zal naar verwachting voor de zomervakantie starten.

Share on facebook
Deel op Facebook
Share on twitter
Deel op Twitter
Share on whatsapp
Deel op Whatsapp
Share on email
Deel via Email