Altijd Dichtbij !

Denk mee over invulling van jouw leefomgeving!

Gemeente Barneveld bereidt zich voor op de komst van de Omgevingswet die 1 januari 2022 in werking treedt. Op 18 maart heeft de gemeenteraad een akkoord gegeven op het koersdocument waarin staat hoe we dit samen gaan doen. In 2022 vervangt deze Omgevingswet alle wet- en regelgeving voor de fysieke leefomgeving. Denk hierbij aan wonen, ruimte, infrastructuur, milieu en water. Dus dat wat je ziet, voelt en ruikt als je buiten bent. Dat zijn bijvoorbeeld gebouwen, wegen, parken, een schone lucht, sloten, rivieren, bossen. De huidige wetgeving is door alle losse wetten erg ingewikkeld. Daardoor kan het lang duren voordat een project start.

De nieuwe Omgevingswet maakt de regels duidelijker en eenvoudiger. En het zorgt ervoor dat goede initiatieven kansen krijgen. We willen wat goed is houden en samen met u werken aan verbeteringen in onze mooie gemeente. Zo zorgen we ervoor dat Barneveld een plek is waar je graag wilt zijn nu en in de toekomst en waar het prettig wonen, werken en recreëren is. Daarvoor maken we in de gemeente Barneveld afspraken met elkaar wat op welke plaats mogelijk is. Waarbij we rekening houden met de nieuwe ontwikkelingen rondom duurzaamheid, leefbaarheid en passend bij de Barneveldse cultuur.

Hoe gaat dit nu in zijn werk?
Alleen met de invoering van de wet zijn we er nog niet. Om de Omgevingswet mogelijk te maken hebben we nog een Omgevingsvisie (dit geeft antwoord op de vraag wat we willen bereiken), Omgevingsprogramma’s (dit geeft antwoord op de vraag hoe we dat gaan doen), en een Omgevingsplan (dit geeft antwoord op de vraag wat er op elke plek mag) nodig. De komende jaren gaan we hier samen aan werken. Dit doen we als gemeente samen met inwoners, ondernemers, en andere belanghebbenden. Dit jaar starten we met het maken van een nieuwe Omgevingsvisie voor de gemeente Barneveld. In 2023 moet de visie klaar zijn.

Nieuwe Omgevingsvisie Barneveld
De Omgevingsvisie geeft aan hoe de gemeente zich kan ontwikkelen in de toekomst. Het gaat over ruimte voor wonen, werken, milieu, verkeer, natuur en water. Maar ook over gezondheid, economie, energie en klimaatadaptatie. De visie maken we samen met inwoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties en medewerkers van overheden. We willen nu en in de toekomst een gezonde en aantrekkelijke leefomgeving zijn om te wonen, werken en recreëren. De meningen, ideeën en wensen van partners en inwoners willen we daar zo goed mogelijk in meenemen.

Voor deze Omgevingsvisie is ook een aanpak opgesteld in een zogenaamde vertrekpuntennotitie die op 18 maart is vastgesteld door de gemeenteraad. Hierin is al veel verwerkt van wat er de laatste jaren is opgehaald aan ideeën uit de samenleving. We beginnen dus niet op een leeg vel papier maar gaan de tekening nu samen verder inkleuren.

Denk u mee?
De gemeente vindt het belangrijk om te weten hoe inwoners, ondernemers en organisaties in Barneveld kijken naar de toekomst. Hoe wilt u straks wonen, werken en uw vrije tijd besteden? Hoe kijkt u naar de verschillende manieren om duurzame energie op te wekken? Op welke manieren wilt u onze gemeente bereikbaar houden? Hoe zorgen we er samen voor dat onze leefomgeving gezond blijft? En waar willen we elkaar kunnen ontmoeten in de buurt?

U kunt nu al zich opgeven om mee te denken voor de Omgevingsvisie. Dat kan op verschillende manieren en momenten. We verwachten in het najaar 2021 met iedereen in gesprek te gaan. Wilt u zich hiervoor aanmelden? Dan kan dat alvast via de website www.barneveld.nl/Omgevingswet.

Share on facebook
Deel op Facebook
Share on twitter
Deel op Twitter
Share on whatsapp
Deel op Whatsapp
Share on email
Deel via Email