Altijd Dichtbij !

Gemeente Barneveld breidt schoolkostenregeling uit voor minima

De gemeente Barneveld breidt voor het schooljaar 2023/2024 de schoolkostenregeling voor minima uit. Gezinnen met een inkomen tot 120% van het bijstandsniveau krijgen dit schooljaar een hoger bedrag als zij de schoolkostenregeling aanvragen. Met de regeling helpt de gemeente deze gezinnen om onderwijskosten voor hun kinderen te betalen. Aanleiding is een initiatief van de gemeenteraad.

 

Eind 2022 heeft de gemeente de zogenoemde ‘lokale armoede-impuls’ uitgevoerd. Deze was bedoeld om mensen met een laag inkomen op allerlei manieren te ondersteunen. Onderdeel hiervan was om het afgelopen schooljaar de bestaande ‘minimaregeling schoolkosten’ te verdubbelen. Het geld dat voor de armoede-impuls beschikbaar was, is niet allemaal uitgegeven. Daarom gaf de gemeenteraad dit jaar aan dat het geld dat over is, besteed moet worden aan een nieuwe armoede-impuls. Onderdeel daarvan is opnieuw een extra financiële tegemoetkoming voor de schoolkosten.

Het gaat dan bijvoorbeeld om kosten voor een rekenmachine, schooltas, (woorden)boeken en de vrijwillige ouderbijdrage waarmee schoolreisjes en culturele activiteiten worden betaald.

 

Middelbaar en beroepsonderwijs meer extra geld dan basisschool

De schoolkostenregeling geldt zowel voor gezinnen met een laag inkomen die kinderen hebben op de basisschool, als op de middelbare school en het beroepsonderwijs. Maar het Nibud (Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting) heeft aangetoond dat vooral ‘echtparen met minimaal 2 kinderen ouder dan 12 jaar met een inkomen op bijstandsniveau’ het financieel moeilijk hebben. Daarom verhoogt de gemeente de schoolkostenregeling voor kinderen in het middelbaar en beroepsonderwijs extra ruim. 

 

Gelijke onderwijskansen

Wethouder Jolanda de Heer-Verheij benadrukt het belang van deze uitbreiding: “We willen ervoor zorgen dat alle kinderen in de gemeente Barneveld gelijke onderwijskansen krijgen. Dus ongeacht de financiële situatie van hun ouders. Door gezinnen met een laag inkomen extra financieel te ondersteunen, dragen we bij aan dit belangrijke doel. Elk kind moet de mogelijkheid  krijgen om te leren en te groeien. Ik ben erg blij dat we deze ouders dit schooljaar nog éxtra tegemoet kunnen komen.”

 

Aanvragen en meer informatie

Ouders die voor dit schooljaar de regeling al aangevraagd en toegekend hebben gekregen, ontvangen vóór 1 januari 2024automatisch een nabetaling. Alle nieuwe aanvragen die nog worden toegekend, ontvangen direct het verhoogde bedrag. Voor meer informatie over de schoolkostenregeling en hoe inwoners deze kunnen aanvragen, kunnen zij terecht op de website van de gemeente Barneveld: www.barneveld.nl/minimaregelingen.

Share on facebook
Deel op Facebook
Share on twitter
Deel op Twitter
Share on whatsapp
Deel op Whatsapp
Share on email
Deel via Email