Altijd Dichtbij !

Gemeenten Regio Foodvalley samen naar nieuwe Wet Inburgering

Wet zorgt ervoor dat inburgeraars snel en volwaardig kunnen meedoen

 

Per 1 januari 2022 treedt de Wet Inburgering in werking. Het doel van de nieuwe wet is dat mensen met een verblijfsvergunning snel en volwaardig mee kunnen doen in onze maatschappij. De gemeente voert daarbij de regie op het inburgeringstraject. Dat is een nieuwe taak. Gemeenten in de Foodvalley, waaronder Barneveld,  willen goed voorbereid zijn op deze nieuwe taak. Zij gaan de ‘Samenwerkingsovereenkomst Wet Inburgering 2021,

Arbeidsmarktregio Foodvalley 2021 tot en met 2027’aan. Gezamenlijk starten zij een aanbestedingstraject om drie zogenoemde ‘leerroutes’ in te kopen op het gebied van taalonderwijs.

 

Wethouder Hans van Daalen: “Helemaal opnieuw beginnen in een ander land met een andere cultuur is niet makkelijk. De statushouders hebben allemaal hun eigen verhaal. En ondanks hun moeilijke situatie zijn zij over het algemeen écht gemotiveerd om het beste van hun leven in Barneveld te maken. Het inburgeringstraject is daarbij belangrijk. De nieuwe Wet Inburgering zorgt ervoor dat de statushouders sneller onze taal spreken en onze cultuur kennen, met alle vrijheden en verantwoordelijkheden die daarbij horen. Als gemeente dragen we daar graag ons steentje aan bij.”

 

Wat verandert er door de nieuwe wet?

  • Iedere inburgeraar krijgt een inburgeringstraject op maat. Op basis van een brede intake stelt de gemeente samen met de inburgeraar een persoonlijk plan op. Een combinatie van leren van de taal en meedoen aan de Nederlandse samenleving is daarbij belangrijk.
  • Inburgeraars leren de Nederlandse taal op een haalbaar niveau, waarmee ze zich goed kunnen redden in Nederland. 
  • De gemeenten voeren de regie op de uitvoering van de inburgering. Zij begeleiden het traject samen met maatschappelijke partners. De inburgeraars blijven zelf verantwoordelijk voor het voldoen aan de inburgeringsplicht.
  • Bijstandsgerechtigde statushouders worden de eerste zes maanden financieel ontzorgd. Dit houdt in dat zij hun uitkering krijgen, maar dat de gemeente de betaling van de vaste lasten (huur, energie, water en zorgverzekering) gedurende zes maanden vanuit deze bijstandsuitkering voor hen regelt.

 

Iedereen doet mee, liefst met betaald werk

Wethouder André van de Burgwal:” In de gemeente Barneveld willen we dat iedereen mee kan doen in de samenleving, het liefst met betaald werk. Daarom ben ik blij dat we in de Regio Foodvalley stappen zetten om straks een goed aanbod van taalonderwijs te hebben. Hoe beter mensen ingeburgerd zijn en hoe beter zij onze taal spreken, hoe groter de kans is dat zij een baan vinden.”

 

Drie leerroutes

De inburgeraars volgen verschillende leerroutes. Deze houden in:

  • De B1-route: deze is gericht op het aanleren van de taal en het verhogen van perspectief op de arbeidsmarkt. Het taalniveau is dan minimaal B1. Taalniveau B1 staat voor eenvoudig Nederlands. De grote meerderheid van de bevolking begrijpt teksten op taalniveau B1.
  • De Onderwijsroute: deze is gericht op het toeleiden van de inburgeraar naar regulier onderwijs (MBO, HBO en WO).
  • Z-route: deze is gericht op zelfredzaamheid en (arbeidsmarkt)participatie. Deze route naar zelfredzaamheid is voor mensen die laag leerbaar of analfabeet in hun eigen taal zijn.Zij zijn waarschijnlijk niet in staat de onderwijsroute of de B1-route met goed gevolg af te leggen.

 

De regio Foodvalley voegt daar nog de ‘B1-Entree route’ aan toe. Deze route is specifiek gericht op jongeren die wel de ambitie (en mogelijkheden) hebben om een studie te volgen, maar waarvan de verwachting is dat de snelheid van de Onderwijsroute niet passend is. De inburgeraar moet hierbij ook gewoon voldoen aan de inburgeringsplicht. Maar daarnaast wordt hij/zij voorbereid op het volgen van Entree-onderwijs – niveau MBO1. Waar mogelijk wordt zelfs al gestart met het Entree-onderwijs).

Share on facebook
Deel op Facebook
Share on twitter
Deel op Twitter
Share on whatsapp
Deel op Whatsapp
Share on email
Deel via Email