Altijd Dichtbij !

Het ministerie van EZK is voornemens begin 2022 frequentieruimte in de 3,5 GHz-band te veilen voor gebruik door openbare mobiele communicatienetwerken. In aanloop naar deze veiling heeft het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat gevraagd om het voor-liggende onderzoek uit te voeren naar de logische kavelgroottes voor de te veilen 300 MHz aan spectrum voor openbare netwerken