Altijd Dichtbij !

Presentatie digitaal magazine hoogtepunten coalitieperiode 2018-2022

Het zijn vier roerige jaren geweest voor iedereen, zo ook voor het College B&W, de gemeenteraad en de ambtelijke organisatie van de gemeente Barneveld. Met name de corona-pandemie heeft veel van de flexibiliteit gevraagd. Nu de balans is opgemaakt blijkt dat veel punten uit het coalitieakkoord 2018-2022 zijn gerealiseerd. Een greep van de hoogtepunten uit de coalitieperiode 2018-2022 zijn samengevat in een digitaal magazine. We nodigen u graag uit deze via devolgende link te bekijken: https://publicaties.barneveld.nl/hoogtepunten-coalitieperiode-2018-2022/cover/

Mede dankzij de grote inzet van iedereen in de gemeentelijke organisatie maar ook de maatschappelijke partners is dit mooie resultaat bereikt. Waarbij de bijdrage van voormalig bestuurders: burgemeester Asje van Dijk, wethouder Aart de Kruijf en gemeentesecretaris Erik van Steden, niet mag worden vergeten.

En het is nog lang niet klaar. Er zijn de laatste vier jaar veel bouwstenen gelegd die ervoor zorgen dat de komende periode nog meer stappen gemaakt kunnen worden.

Denk hierbij bijvoorbeeld aan de Omgevingsvisie 2040 waarvan de eerste participatieronde is geweest en die naar verwachting 2023 wordt vastgesteld. Of bijvoorbeeld het sport- en beweegakkoord wat er nu ligt waarvan de gevolgen de komende jaren nog zichtbaarder gaan worden. Of de jeugdhulp die veel meer data-gedreven te werk zal gaan. Of de dienstverlening die steeds verder gedigitaliseerd is en zich blijft verbeteren. En we zijn zeker niet volledig in deze opsomming. 

Zoals u zult zien in het digitale magazine zijn op alle thema’s wel ontwikkelingen gaande. Kortom er is genoeg gezaaid om de komende jaren weer te gaan oogsten. 
Op 16 maart 2022 vinden er gemeenteraadsverkiezingen plaats en wordt kort daarna  een nieuwe gemeenteraad gekozen en een nieuw college B&W samengesteld. Zij gaan weer nieuwe afspraken maken en dit vastleggen in een nieuw coalitieakkoord voor de komende vier jaar. 

Share on facebook
Deel op Facebook
Share on twitter
Deel op Twitter
Share on whatsapp
Deel op Whatsapp
Share on email
Deel via Email