Altijd Dichtbij !

Het college heeft overeenstemming bereikt over de aankoop van de grond van Zonne Ei Farm aan de Eendrachtstraat 31 in Terschuur. Nu de aankoop van de locatie Zonne Ei Farm definitief is, zal de gemeente Barneveld aan de slag gaan met een integraal bouwplan voor circa 110 woningen en een nieuw scholencomplex voor De Zaaier (Terschuur) en Het Anker (Zwartebroek).

 

Al eerder heeft de gemeente Barneveld in 2008 het akkerland ten westen van Zonne Ei Farm aangekocht. Deze locatie was eerder in beeld voor verplaatsing van de voetbalvelden. Deze verplaatsing van de voetbalvelden komt nu te vervallen. Het akkerland ten westen van Zonne Ei Farm zal samen met de locatie van Zonne Ei Farm deel gaan uitmaken van het woningbouw- en scholenplan. De verwachting is dat de wijk vanaf 2023 wordt gerealiseerd.

De gemeente verwerft alleen het bedrijfsmatige gedeelte; twee woningen en het kantoor blijven behouden. Projectontwikkelaar Van de Mheen krijgt vanwege hun  inbreng van de grond van Zonne Ei Farm een bouwclaim op een deel van het bouwprogramma tegen marktconforme voorwaarden.


Zonne Ei Farm beëindigt het bedrijf. Hierdoor vervalt de hindercontour van dit bedrijf op het achterliggende akkerland en wordt woningbouw mogelijk. Voor het dorp Terschuur levert de bedrijfsbeëindiging een verbetering van de luchtkwaliteit op.

Wethouder Bennie Wijnne: “Een mooi voorbeeld van samenwerking met een private partij. Met 110 woningen komt dit plan substantieel ten goede aan de vraag van woningzoekenden in onze dorpskern Terschuur én met een prachtig nieuw scholencomplex in het vooruitzicht voor de leerlingen van De Zaaier en Het Anker!”.