Altijd Dichtbij !

Terrassen in centra Voorthuizen en Barneveld uur langer open tijdens zomermaanden’

De terrassen in Barneveld-centrum en Voorthuizen-centrum kunnen een uur langer openblijven tijdens de maanden juli en augustus. Dat concluderen burgemeester en wethouders na een proefperiode in 2020. Om overlast voor omwonenden te beperken, wil de burgemeester het verlengde sluitingsuur alleen toestaan in de centrumgebieden. Daar mogen tijdens de zomermaanden de terrassen op alle dagen openblijven tot 01.00 uur. De gemeenteraad beslist in april of de Algemene Plaatselijke Verordening wordt aangepast, zodat dit voornemen daadwerkelijk kan worden uitgevoerd.

Aanleiding voor de proef was het verzoek vanuit de Koninklijke Horeca Nederland (afdeling Barneveld) in 2019 om de sluitingstijden voor het terras te verruimen van 00.00 uur naar 01.00 uur.

De gemeenteraad heeft op 19 juni 2019 besloten tot een pilot van een jaar, waarbij nadrukkelijk aandacht is gevraagd voor het monitoren van eventuele overlast tijdens de proefperiode.

Foto: Ryan Plomp

Proefperiode

Tussen 1 juni en 14 oktober 2020 vond de proef plaats onder horecagelegenheden in Voorthuizen en Barneveld. Zij mochten hun terrassen openhouden tot 01.00 uur. Omwonenden, horecaondernemers en terrasbezoekers hadden in deze periode voldoende gelegenheid om de effecten van de verruimde terrastijden te ervaren.  

De effecten zijn door middel van enquêtes onder omwonenden, horecaondernemers en terrasbezoekers in kaart gebracht. Dit heeft plaatsgevonden in de periode september-november 2020. Een onafhankelijk bureau heeft de data geanalyseerd en een rapportage opgesteld. 

Uitkomsten onderzoek

Terrasbezoekers en horecaondernemers vinden in ruime meerderheid dat het verlengde sluitingsuur voorziet in een behoefte. Onder omwonenden is er een wisselend beeld. Een deel van de omwonenden die al overlast ondervonden, vindt dat deze groter is geworden. Deze overlast wordt vooral in Barneveld en veel minder in Voorhuizen ervaren.

De burgemeester wil recht doen aan de positieve effecten voor toerisme en levendigheid in de dorpskernen van Barneveld en Voorthuizen, maar overlast in woongebieden beperkt houden. Daarom mogen de terrassen alleen in de dorpscentra een uur langer open, en is dit alleen in de zomermaanden toegestaan. 

Spelregels

“Het terras wordt vooral in de zomer tot later op de avond aantrekkelijk gevonden. We merken dat mensen die onze horecagelegenheden bezoeken vaak later en langer willen uitgaan Met de voorgestelde spelregels in de Algemene Plaatselijke Verordening kan de horeca daar nu op gepaste wijze en rekening houdend met omwonenden op inspelen. Om overlast voor omwonenden te beperken, stellen we wel grenzen aan de tijd en de locatie”, aldus burgemeester Jan Luteijn.

Besluitvorming

De gemeenteraad gaat het voorstel voor de verruiming van de terrastijden bespreken. Dit zal plaatsvinden via een vergadering van de commissie Bestuur op 6 april. In de vergadering van 21 april neemt de raad een besluit. Belanghebbenden die hun mening willen geven over het voorstel, kunnen inspreken tijdens de commissie Bestuur. Op www.barneveld.nl/vergaderingen staan de stukken en is te lezen hoe inspraak mogelijk is.

Share on facebook
Deel op Facebook
Share on twitter
Deel op Twitter
Share on whatsapp
Deel op Whatsapp
Share on email
Deel via Email