Altijd Dichtbij !

Verdeling Covid-19 Compensatie Lokale Culturele Voorzieningen 2020

Verdeling Covid-19 Compensatie Lokale Culturele Voorzieningen 2020

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Barneveld heeft een verdeling van de subsidieregeling ‘Covid-19 Compensatie Lokale Culturele Voorzieningen’ vastgesteld. De regeling is gebaseerd op de eerste tranche van de Rijksregeling ter compensatie voor ‘Lokale Culturele Voorzieningen’ in verband met de coronacrisis. Het bedrag van € 125.000 is verdeeld over veertien culturele voorzieningen in de gemeente, die een aanvraag voor een tegemoetkoming indienden op basis van deze regeling.

Sommige culturele voorzieningen hebben vanwege de coronacrisis te maken met gemiste publieksinkomsten of annulering van voorstellingen en producties. Ook worden er extra kosten gemaakt en hebben verenigingen te kampen met een terugloop in ledenaantallen. Veertien verschillende culturele aanbieders krijgen nu een tegemoetkoming uit deze compensatieregeling. Het Schaffelaartheater had in november 2020 al liquiditeitssteun van 223.000 toegezegd gekregen, omdat de financiële nood daar het meest urgent was. De basis voor dit bedrag was een sluitende begroting met een alternatief businessmodel dat het theater indiende. Met de verdeling van het bedrag van € 125.000 erbij, hebben nu dus vijftien lokale culturele voorzieningen een bijdrage uit deze eerste tranche Rijksgelden kunnen krijgen.

Liquiditeitssteun, compensatie verlies of innovatie

In de verdeling heeft het college rekening gehouden met een onderscheid in liquiditeitssteun, compensatie van verlies en innovatie. Zo kon b en w zo veel mogelijk verschillende partijen tegemoetkomen. Met de tegmoetkoming wil de gemeente Barneveld de organisaties stimuleren om een breed cultuuraanbod toegankelijk te maken en te houden voor inwoners van de gemeente. Verschillende soorten aanbieders worden met de compensatie geholpen; musea, dansvoorziening, muziekverenigingen, koren, beeldende kunst, enzovoort.

Acute liquiditeitsproblemen

Twee van de aanvragers onderbouwden acute liquiditeitsproblemen. Het Pluimveemuseum en het Oude Ambachten en Speelgoed Museum zijn namelijk grotendeels afhankelijk van publieksinkomsten, hebben aanzienlijke vaste lasten en ontvangen geen structurele subsidie vanuit de overheid. Zij dreigen failliet te gaan door de doorlopende lockdown. Voor deze twee partijen is uit de compensatieregeling liquiditeitssteun geboden van samen ca € 80.000. De hoogte van deze steun is zoveel mogelijk gebaseerd op hun vaste maandlasten. De verwachting is, dat zij hiermee twee á drie maanden kunnen overbruggen.

Compensatie van verlies en innovatie

Bij de overige partijen die een bedrag aanvroegen ter compensatie van het verlies over 2020, is het college uitgegaan van een compensatie van 50% van het daadwerkelijke verlies op de jaarrekening 2020. Als er geen sprake was van verlies op de jaarrekening 2020, is er geen compensatie verleend.

En voor wat betreft de aanvragen voor innovatie ontvangen acht partijen 50% van het aangevraagde bedrag.

Lastige puzzel

Wethouder André van de Burgwal:” Net als in de rest van Nederland is ook in onze gemeente gebleken dat culturele voorzieningen hard getroffen worden door de effecten van de corona-maatregelen. We willen deze voorzieningen zo goed mogelijk ondersteunen. Het was een lastige puzzel om het bedrag van € 125.000 te verdelen. De regeling is bovendien flink overvraagd. Je hebt te maken met heel verschillende situaties en je wilt de verdeling zorgvuldig doen. Uiteindelijk kreeg het overeind houden van twee musea de eerste prioriteit. Maar gelukkig hebben we ook andere aanvragen gedeeltelijk kunnen honoreren. Ik ben blij dat we onze culturele sector een steuntje in de rug kunnen geven. Al besef ik goed dat de problemen nog niet zijn opgelost, omdat de lockdown voortduurt. Daarom hoop ik dat ook de nieuwe aangekondigde middelen van het Rijk volledig ten goede aan deze sector komen. De gemeenteraad praat hier binnenkort over. “

Aanvullend steunpakket

Op 18 maart besluit de gemeenteraad over het bestemmen van een aanvullend steunpakket voor de lokale cultuursector. Wanneer de raad hiermee instemt, betekent dit dat er voor de eerste helft van 2021 aanvullend afgerond € 276.000 beschikbaar komt. Hiervoor wordt een nieuwe subsidieregeling opgesteld. Alle lokale voorzieningen (inclusief de aanvragers van de huidige subsidieregeling) krijgen in dat geval opnieuw de kans om een aanvraag te doen.

Share on facebook
Deel op Facebook
Share on twitter
Deel op Twitter
Share on whatsapp
Deel op Whatsapp
Share on email
Deel via Email