Altijd Dichtbij !

Vogelgriep vastgesteld op vermeerderingsbedrijf in Terschuur

In Terschuur is op een vermeerderingsbedrijf met kippen vogelgriep H5 vastgesteld. Het gaat waarschijnlijk om een hoogpathogene variant. Om verspreiding van het virus te voorkomen worden de circa 28.600 dieren op het besmette bedrijf geruimd. De ruiming wordt uitgevoerd door de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit (NVWA).

Burgemeester Jan Luteijn: “Opnieuw een besmetting in één van onze kernen, inmiddels de derde uitbraak in onze gemeente. Door de snelle verspreiding worden velen geconfronteerd met de enorme impact van de recente uitbraak van vogelgriep en de ingestelde maatregelen zoals het vervoersverbod en aangescherpte bezoekverbod. Als college leven we erg mee met de getroffen ondernemers, hun gezinnen en de sector als geheel.” 

Maatregelen Terschuur

In de 1 kilometerzone rondom het besmette bedrijf ligt 1 bedrijf met pluimvee. Dit bedrijf wordt uit voorzorg geruimd om verspreiding naar de omliggende bedrijven te voorkomen. Dit bedrijf ligt in een pluimveedicht gebied . Wanneer er niet preventief geruimd wordt, kan de besmetting zich in dit gebied snel naar omliggende bedrijven verspreiden. De ruimingen worden uitgevoerd door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA).

Binnen de 3 kilometerzone liggen 23 andere pluimveebedrijven die door de NVWA worden gescreend voor onderzoek op vogelgriep. Daarnaast worden deze bedrijven de komende 14 dagen intensief gemonitord op ziekteverschijnselen die op vogelgriep kunnen wijzen. Een deel van de bedrijven in de 3 kilometerzone is al meegenomen in de bemonstering en monitoring na andere besmettingen in dat gebied . In de 10 kilometerzone liggen nog 235 andere pluimveebedrijven; voor deze zone geldt per direct het vervoersverbod. Een groot deel van deze bedrijven ligt in de zone waar eerder een vervoersverbod voor is afgekondigd na de besmettingen in Voorthuizen, Lunteren en Barneveld.

Maatregelen voor houders van hobbyvogels

Voor mensen die kippen of andere vogels als hobby houden, geldt dat zij hun pluimvee (kippen), watervogels en loopvogels verplicht moeten afschermen. Zij moeten voorkomen dat hun dieren in contact komen met zieke wilde vogels of hun uitwerpselen. Dat kan op allerlei manieren. Bijvoorbeeld door de vogels te houden in een dichte volière of dicht hok. 

Dode wilde vogels melden

Inwoners die dode wilde vogels zien, kunnen deze melden bij Dierenambulance Barneveld via het telefoonnummer 06-20401060. Het is erg belangrijk dat men deze vogels niet zelf oppakt om weg te brengen. Dan is er kans dat zij de vogelgriep per ongeluk verder verspreiden.

Meer informatie

De gemeente publiceert informatie over de vogelgriep opwww.barneveld.nl/vogelgriep. Meer informatie is ook te vinden op www.rijksoverheid.nl/vogelgriep

Share on facebook
Deel op Facebook
Share on twitter
Deel op Twitter
Share on whatsapp
Deel op Whatsapp
Share on email
Deel via Email