Current track

Title

Artist

Background

Author: GlindRadio

  Zojuist heeft het kabinet het wetsvoorstel waarin de coronamaatregelen worden vastgelegd ingediend bij de Tweede Kamer. Deze tijdelijke wet gaat straks de noodverordeningen vervangen waarin de maatregelen op dit moment zijn vastgelegd. De wet geldt in principe een halfjaar, met de mogelijkheid haar eerder buiten werking te stellen of met telkens drie maanden te […]

Het jaarlijkse Cybersecuritybeeld Nederland (CSBN) van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) schetst opnieuw een zorgwekkend beeld. De NCTV constateert dat cyberincidenten de potentie hebben om grote schade aan te richten en in uiterste gevallen maatschappelijke ontwrichting kunnen veroorzaken. “Het mag geen verrassing zijn dat de digitale dreiging op Nederland niet is afgenomen. Het […]

Zorgmedewerkers die in hun werk direct of indirect de gevolgen van de uitbraak van het coronavirus hebben ondervonden krijgen een bonus van 1000 euro netto. Hiermee laten de Tweede Kamer en het kabinet hun waardering en dankbaarheid zien voor al het harde werk dat de mensen in de zorg tijdens de coronacrisis hebben verricht.  Het […]

Wat wil jij doen deze zomer? | Brainstorm met de burgemeester Heb jij goede ideeën voor zomeractiviteiten? Wat betekent de ‘1,5 meter samenleving’ voor jou en je vrienden? Waar hebben jongeren behoefte aan, en wat kan de gemeente daarin betekenen? Burgemeester Asje van Dijk en wethouder Hans Van Daalen nodigen jongeren uit voor een brainstorm. […]

Het college stemt in met nieuw beleid om de vestiging van supermarkten te toetsen in de kern van de gemeente Barneveld. Met het beleid wordt een keuze gemaakt in het faciliteren van een aantal voorliggende plannen van supermarkten. Deze toetsing betreft zowel de uitbreiding als de verplaatsing van deze winkels. De gemeente baseert het toetsingskader […]

In theaters, bioscopen en concertzalen geldt dan geen maximum meer van 30 personen. Vanaf dan is de ruimte leidend in plaats van het aantal bezoekers. Wel moeten de basisregels zoals 1,5 meter in acht genomen worden. Daarnaast vindt vooraf een gezondheidscheck plaats, is vooraf reserveren noodzakelijk en heeft iedereen een vaste zitplaats in de zaal. […]

Het gaat goed met de bestrijding van het coronavirus. Daarom kunnen de middelbare scholen en scholen voor voortgezet speciaal onderwijs na de zomervakantie helemaal open. Vanaf 1 juli hoeven leerlingen in de school geen 1,5 meter afstand meer te bewaren. “Dit is goed nieuws voor scholieren. Dit betekent dat leerlingen na de zomervakantie weer gewoon […]

De Eerste Kamer heeft dinsdag ingestemd met het wetsvoorstel Straffen en Beschermen. Hierdoor komen daders van zware misdrijven niet meer vanzelfsprekend na tweederde van hun straf voorwaardelijk vrij. De voorwaardelijke invrijheidstelling (v.i.) wordt maximaal twee jaar. Die kan nu nog oplopen tot wel 10 jaar. Daarnaast gaat de v.i. niet langer van rechtswege in, maar […]

Zijne Majesteit de Koning heeft maandagmiddag 15 juni  een werkbezoek gebracht aan Buitengewone Opsporingsambtenaren (BOA’s) van team Handhaving gemeente Leiden,  en politiemensen met wie de BOA’s nauw samenwerken.   De BOA’s zijn in dienst van de gemeentelijk overheid en richten zich op leefbaarheid. Zij werken aan een schone, bereikbare, leefbare en veilige stad. Ze controleren […]

Hare Majesteit Koningin Máxima is donderdagmiddag 9 juli aanwezig bij de online bekendmaking van de winnaars van de Appeltjes van Oranje van het Oranje Fonds. Drie felicitatieteams reiken op locatie de prijzen uit aan de winnaars. Vanwege de maatregelen omtrent het coronavirus kan de traditionele uitreiking op Paleis Noordeinde niet doorgaan.   Het thema van […]